Parroquia Ntra Sra del Valle
Imagen de portada del Valle Domingo de Ramos en la parroquia del Valle "YouTube"
Parroquia Nuestra Señora del Valle. c/Valderribas,72. 28007 Madrid. tel 915517986. correo-e: parroquiavalle@telefonica.net